Het spelen met vorm, ruimte,
licht en materiaal fascineert ons

Lautenbag Architectuur heeft als doel om bouwwensen te vertalen naar slimme, duurzame en eigentijdse oplossingen. We leveren architectuur van hoge kwaliteit en werken vaak voor klanten die hoge eisen stellen aan hun omgeving. Onze projecten onderscheiden zich door hun bijzondere ruimtelijkheid, het inzetten van daglicht als ontwerpmiddel, heldere materialisatie van interieur en exterieur en een zorgvuldige detaillering.

Onze klanten komen uit verschillende sectoren, dit levert een gevarieerd portfolio op. Onze particuliere villa’s zijn wereldwijd gepubliceerd, iets waar we erg trots op zijn! Deze hoge kwaliteit bewaken we graag door het bouwproces van begin tot eind te begeleiden. We werken samen met betrouwbare partners en stellen per project het beste team van lokale deskundigen samen.

Wat doen wij?

Appartementen. Heeft u een locatie voor nieuwbouw appartementen, al dan niet in combinatie met commerciële ruimtes? Wij helpen u bij het realiseren van een uniek en aansprekend gebouw.

Seriematige woningbouw. Wij kunnen zowel op stedebouwkundig niveau als op het niveau van de woning meedenken. Wij werken aan diverse seriematige (energieneutrale) woningbouwprojecten voor zowel projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen.

Bedrijfspand nieuw bouwen of renoveren. Heeft uw bedrijfspand niet meer de uitstraling die u wenst? Heeft u een kavel en wilt u nieuw bouwen? Wij verwezenlijken al uw wensen. Vanaf concept tot sleutel klaar opleveren.

Herbestemming. Heeft u leegstaand vastgoed? Wij hebben alle kennis in huis om uw vastgoed te herbestemmen en (weer) rendabel te maken.

Nieuwbouw. Wij ontzorgen u van schets tot en met oplevering. Heeft u een vrije kavel? Of wilt u een bestaande woning slopen en nieuw bouwen? Wij helpen u graag bij het realiseren van uw unieke droomhuis.

Verbouw en renovatie. Sluit uw woning niet (meer) aan bij uw woonwensen? Samen met u maken we een plan voor renovatie en/of verbouw van uw woning om (weer) optimaal te kunnen genieten.

Restauratie. Als u een monument bezit, heeft u een bijzonder en uniek pand met historische waarde in eigendom. Echter, bij het verbouwen van een dergelijk pand kunt u voor onverwachte uitdagingen komen te staan. Wij kunnen u helpen maximale woonkwaliteit te halen uit uw monument, zonder de kwaliteit te verliezen.

Collectief particulier opdrachtgeverschap. Wij begeleiden het traject met bewonersgroepen graag op het gebied van ideevorming tot en met de uitvoering hiervan, met veel aandacht.

Bent u geïnteresseerd?

Verrassend, bijzonder, betrokken, snel en efficient