Onze werkwijze

Home » Onze werkwijze
Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek kunt u ons bellen, mailen of een afspraak plannen op onze website. In dit gesprek bespreken we uw wensen voor de (ver)bouw. Voor zover bekend komen ook het programma van eisen, de planning en het beschikbare budget aan de orde. Bij verbouw spreken we het liefst meteen ter plaatse met u af.
Op basis van het eerste gesprek en onderzoek van bestemmingsplan, welstandsnota en eventueel monumentenregister stellen wij een offerte op. Hierin omschrijven wij onze werkzaamheden per fase in het ontwerp- en bouwproces.
Na opdrachtverstrekking starten wij het project op. Wij maken digitale tekeningen op basis van papieren tekeningen, pdf-bestanden of een inmeting ter plaatse. Wij kijken ook naar de mogelijkheden binnen de bouwverordening en het geldende bestemmingsplan. Met de bedoeling om een nodeloos lange vergunningsprocedure te voorkomen.
In het schetsontwerp verkennen wij de verschillende mogelijkheden met het wensenpakket van de opdrachtgever. Vaak kan er binnen de randvoorwaarden meer dan aanvankelijk gedacht. De tekeningen bestaan uit situatie, plattegronden en gevels. 3D-impressies maken wij schetsmatig met de hand of in 3D Studio Max. Het schetsplan wordt met u besproken en toegelicht.
De reactie van de opdrachtgever(s) wordt verwerkt in de tekeningen. Soms is een bijstelling of uitbreiding van het wensenpakket nodig. De tekeningen worden uitgebreid met doorsneden en voorbereid op de technische uitwerking. Afhankelijk van de uitgevoerde aanpassingen wordt het voorlopig ontwerp u met een toelichting toegezonden of met u besproken.
Soms is het handig de plannen al vroegtijdig voor te leggen aan de gemeente zoals bijvoorbeeld bij afwijkingen of onduidelijkheden in het bestemmingsplan of verbouw van een monumentaal pand. Een vooroverleg wordt digitaal ingediend. De resultaten uit het vooroverleg worden meegenomen in de uitwerking van de plannen.
In het definitief ontwerp wordt de reactie op het voorlopig ontwerp verwerkt. Wij werken het bouwplan verder bouwtechnisch uit met materialisatie en detaillering. Bouwfysische en constructieve berekeningen benodigd voor de bouwaanvraag kunnen we laten uitvoeren door externe adviseurs.
Als u akkoord bent met het definitief ontwerp doen wij namens u een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente. In deze aanvraagprocedure verwerken wij eventuele aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen van de gemeente of welstand de tekeningen. De gemeente kan om aanvullende gegevens of onderzoeken vragen zoals bijvoorbeeld bodemonderzoek of ecologisch onderzoek. Deze kunnen wij voor u bij externe adviseurs aanvragen.
In een bestek of technische omschrijving worden alle onderdelen van het plan benoemd en gespecificeerd. Samen met de bijbehorende tekeningen is precies vastgelegd wat de materialen en hoeveelheden zijn, wat natuurlijk belangrijk is voor de prijsbepaling.
Als het er naar uitziet dat de vergunning afgegeven gaat worden gaan we op zoek naar een geschikte aannemer. Een belangrijke keuze is dan de afweging tussen een bouwteam (met één aannemer) of een aanbesteding (tussen meerdere aannemers). De voor- en nadelen bespreken wij met u.
Het plan wordt besproken met de aannemer. Tekeningen van onderaannemers worden ook door ons gecontroleerd. Eventuele ontwerpwijzigingen tijdens de uitvoering proberen we met de aannemer zo goed mogelijk op te lossen.
Tijdens het bouwoverleg, meestal tweewekelijks, wordt de voortgang besproken. Alle gemaakte afspraken worden in een verslag genoteerd. We houden u uiteraard goed op de hoogte.

Contactgegevens

Lautenbag Architectuur bv
Voorstreek 5, 8911 JH Leeuwarden
Dijkweg 16, 8713 KD Hindeloopen

T: 06 18 94 13 35
E: info@lautenbagarchitectuur.nl

KvK Leeuwarden: 82374570
BTW nr. NL862441171B01

Bent u geïnteresseerd?

Verrassend, bijzonder, betrokken, snel en efficient