Vredeman de Vriesprijs nominatie

Status: Opgeleverd
Opdrachtgever: Wonen Noordwest Friesland
Locatie: Hallum
Aannemer: Kolthof Bouwbedrijf
Installatieadviseur: Projoule
Constructeur: Projectengineering Castelein
Projectjaar: 2019-2021

Het van rijkswege beschermde dorpsgezicht in Hallum heeft een unieke sfeer. Op de terp zijn alle woningen verschillend, maar wel gelijkwaardig aan elkaar. Dit wordt het meest duidelijk rondom de kerk. De geschakelde woningen van Wonen Noordwest Friesland zijn verouderd en niet passend bij de structuur van de terp. Veertien van deze woningen zullen gesloopt worden. Tien woningen in de vorm van vijf twee-onder-een-kappers worden nieuw gebouwd. Waarvan acht eengezinswoningen en twee levensloopbestendige woningen. We hebben een ontwerp gemaakt van een moderne dorpswoning die qua schaal en vorm naadloos past binnen de bestaande bebouwing en juist geen projectmatige uitstraling heeft.

Iedere plek en situering is uniek in het stedenbouwbouwkundig plan. Recht doend aan de stedenbouwkundige structuur van de terp (rondgaand en radialen). Desondanks hebben we toch gezocht naar een zekere gemeenschappelijke vorm en uitstraling. Waardoor er een rustig straatbeeld ontstaat en de woningen betaalbaar blijven. Alle vijf twee-onder-een-kappers hebben in de basis dezelfde constructieve bouwopzet. Die hoofdopzet biedt ruimte aan eengezinswoningen, maar juist ook aan de levensloopgeschikte woning. Deze laatste hebben op de begane grond een uitbouw.

Elke twee-onder-een-kapper grenst met één zijkant aan het openbaar gebied en heeft aan die zijkant vrij zicht op de omgeving. Dit is in het ontwerp gebruikt en benadrukt door een duidelijke kopgevel met raamopeningen en accenten. Alle overige gevels van de woningen hebben een (lage) gootlijn.

We kiezen voor plastiek in de gevel waarbij de raamopeningen diep in de gevel liggen. De dagkant van de gevelopening worden bekleed met een lichtkleurig materiaal. De bijzondere kopgevel krijgt een extra verbijzondering door de profilering in het metselwerk. In het metselwerk zijn verticale randen aangebracht, de kop van de stenen steekt hier uit. Materialen in de gevel van de woningen sluiten aan op in de omgeving gebruikte materialen. Op de terp van Hallum zijn dat vrijwel overal baksteen metselwerk en keramische dakpannen.

Wij denken met dit ontwerp een passend voorstel te doen welke de structuur en het rijksbeschermde dorpsgezicht van de terp van Hallum zal versterken.

Nieuwbouwwoningen Leeuwarden

Aan de Wijbrand de Geeststraat hebben we zes woningen ontworpen in de voormalige watersportwinkel Wagenaar. De woningen zijn horizontaal geschakeld en hebben allemaal een eigen voordeur direct aan de straat. Alle woningen hebben twee of drie slaapkamers en waar dat mogelijk was, is een buitenruimte gecreëerd. In de straatwand is meer samenhang gemaakt door een nieuw gemetselde gevel voor het jaren ’60 gedeelte te plaatsen. Wij wensen de nieuwe bewoners veel woonplezier op deze plek.

Moderne architectuur Nederland
Moderne architectuur Nederland Moderne architectuur Nederland
Nieuwbouw De Draai Heerhugowaard Nieuwbouw De Draai Heerhugowaard
De Draai Heerhugowaard De Draai Heerhugowaard
Moderne stadsvilla's Moderne stadsvilla's
Nieuwbouw De Draai Heerhugowaard Nieuwbouw De Draai Heerhugowaard
Nieuwbouw De Draai Heerhugowaard Nieuwbouw De Draai Heerhugowaard

Status: In ontwikkeling
Opdrachtgever: Meacasa
Locatie: Heerhugowaard, Nederland
Projectjaar: 2017

Voor projectontwikkelaar Meacasa ontwerpen wij 55 woningen in het nieuwbouwplan De Draai in Heerhugowaard. De komende jaren worden hier 2700 woningen gerealiseerd. Ons plan wordt één van de ‘specials’. Deze specials staan als landmarks tussen de kleinschalige ‘losse verkaveling. Het zijn compacte woonbuurten met een hogere gemiddelde woningdichtheid.

Het bouwblok heeft een strak metselwerk kader van een tuinmuur samen met drielaagse woningen met het platte dak en groene hagen. Zowel de kleur baksteen van de omkadering van het blok als de vormentaal maken het blok als geheel herkenbaar. De openingen in de muur en terugliggingen in de gevel van de woningen met plat dak corresponderen met elkaar. De gaten in de muur zijn gevuld met groen. Dit groen wordt verder in het blok toegepast als begrenzing van de tuinen. Er wordt hoge begrenzing toegepast d.m.v. gaashekken met begroeïng en lage begrenzing d.m.v. groene heggen.

Alle woningblokken hebben een doorgaande horizontale dakrand of goot. Bovendien hebben ze allemaal de terugliggingen en dezelfde twee metselverbanden. Het lange blok, blok 6, heeft een andere gevelverdeling, maar is wel duidelijk van dezelfde ‘familie’. Dit blok is vanaf verschillende zijden zichtbaar. Deze kleine variatie geeft binnen de eenheid diversiteit aan het geheel. De woningen binnen het blok zijn van dezelfde orde. Ze hebben allemaal schilddaken en duidelijk aanwezige dakranden. Daarnaast hebben ze een lichtere kleur steen, in dezelfde tint als de randen van het blok.

Binnen het blok willen we één soort bestrating toepassen in combinatie met grind in verschillede verhoudingen uitgevoerd. De parkeerplekken moeten herkenbaar worden d.m.v. verdichte bestrating. In het groene binnengebied kunnen ‘shortcuts’ worden gemaakt middels paden met meer open bestrating, dus meer grind. Bankjes worden ook in hetzelfde materiaal uitgevoerd als de bestrating.

De woningen zijn een eenheid, ze hebben duidelijk gemeenschappelijke kenmerken.

1: Blokken hebben een duidelijk horizontaal volume. Dit wordt benadrukt door de ongelede daken en goten, het gebruik van één materiaal en één kleur per gebouw.

2: Verticale geleding woningen. Woningen worden enkel onderscheiden door het ritme van de kozijnen en terugliggingen.

3: Grote glasvlakken. Op de begane grond zijn de openingen groter, hiermee krijgt de gevel meer hiërarchie. Door middel van de terugliggingen lijken de openingen groter.

4: Steenachtig materiaal. Geen hout of plaatmateriaal.

5: Er zijn verbijzonderingen d.m.v. ornamenten boven entree en twee verschillende metselverbanden.

De terugliggingen in de gevel geven de gevel diepte en dynamiek. Door schaduwwerking is het ritme in de gevel duidelijk aanwezig. Zonlicht laat de schaduw over het gebouw steeds veranderen. De terugliggingen worden benadrukt door het tegelverband metselwerk.

Transformatie winkelpand
Nieuwbouw villa Vrouwenparochie Nieuwbouw villa Vrouwenparochie
Nieuwbouw villa Vrouwenparochie Nieuwbouw villa Vrouwenparochie
Transformatie winkelpand Transformatie winkelpand
Transformatie winkelpand Transformatie winkelpand
Transformatie winkelpand Transformatie winkelpand
Transformatie winkelpand Transformatie winkelpand
Transformatie winkelpand Transformatie winkelpand
Transformatie winkelpand Transformatie winkelpand
Transformatie winkelpand Transformatie winkelpand
Transformatie winkelpand Transformatie winkelpand
Transformatie winkelpand Transformatie winkelpand
Transformatie winkelpand Transformatie winkelpand

Status: Gerealiseerd
Opdrachtgever: Donia Vastgoed
Locatie: Leeuwarden, Nederland
Aannemer: In eigen beheer
Project jaar: 2022

De Voorstreek en Kelders zijn momenteel erg in ontwikkeling. Je vindt hier multiculturele winkeltjes, galeries, tweedehands meubel- en kledingwinkels, platenzaken en er wonen veel jongeren. Diverse panden in de straat worden momenteel getransformeerd naar luxe appartementen. Een goede plek om neer te strijken met het creatieve vastgoedkantoor, Donia Vastgoed. Het monumentale winkelpand op de Kelders 21 hebben we getransformeerd naar kantoor.

De historische gevel op de begane grond is in de jaren 70 vervangen door een nietszeggende ongeïsoleerde aluminium pui. Het ontwerp voor de nieuwe pui is gebaseerd op de oorspronkelijke, met verticale bovenlichten. Het bovendeel van de pui ligt iets verder naar voren dan het onderste gedeelte, analoog aan vergelijkbare vroegere puien.

De achtergevel hebben we opengemaakt voor een mooie lichtinval. Een deel van de aanbouw aan de achterkant is hiervoor gesloopt. Op deze manier wordt de smalle diepe ruimte toch goed verlicht.

Binnen is gekozen voor een ruime open indeling. De lange ruimte wordt verdeeld in meerdere zones met ieder een eigen functie. Zo is bij de entree is een fijne lichte vergaderplek gesitueerd. Deze plek vormt een buffer tussen de drukke straat en de werkruimte. De werkplek middenin het kantoor is een rustige omgeving om geconcentreerd te werken en biedt tegelijk voldoende overzicht over de straat en de achterzijde van het kantoor. Achterin staat het keukeneiland is de lounge om te kunnen relaxen.

Donia Vastgoed heeft zelf gezorgd voor de super hippe sfeer in dit kantoor. De strakke gietvloer geeft een mooi contrast met de originele ruige bakstenen muur. De houten wanden (van hergebruikt hout uit het pand) en meubels zorgen voor een warme uitstraling en de opbouwinstallaties geven het geheel een industrieel karakter. Een strakke keuken, ‘old school’ speelkasten en een mooie muurschildering van de Leeuwarder graffiti-artiest, Roy Schreuder, maken het geheel af!

Wommels wonen in een school

 

Status: Afgerond
Opdrachtgever: Friso Bouwgroep
Locatie: Wommels, Nederland
Projectteam: Bernardus Warenga, Eddie Vermeij, Diana Lautenbag, Sabine Bodingius
Projectjaar: 2021

In samenwerking met Friso Bouwgroep deden we mee met de aanbesteding voor de herbestemming van het karakteristieke schoolgebouw en het terrein van het Bogerman College in Wommels. We maakten een plan voor de transformatie van het schoolgebouw naar 10 appartementen en de nieuwbouw van 10 re-montabele woningen op het achter terrein. We zijn met dit plan op de tweede plek gekomen, in de tweede en laatste selectieronde. We zijn erg trots op ons plan en op de samenwerking met Friso Bouwgroep.

Het Schoolgebouw
Het voormalige schoolgebouw wordt herbestemd naar een woonbestemming voor de doelgroep starters (leeftijd 18-35). Er worden tien betaalbare huurappartementen in het bestaande gebouw gerealiseerd. In principe wordt er per voormalig klaslokaal één appartement gerealiseerd. Door het slim combineren van verschillende functies in hoge en lage ruimtes kan elk twee-kamerappartement gebruikt worden als een drie-kamerappartement en is hiermee voor elke bewoner de indeling flexibel en toekomstbestendig.
Door het in ere herstellen van de kozijnverdeling en het terug brengen van de oude dakkapelletjes van het voormalige schoolgebouw, wordt de originele karakteristiek van het gebouw en versterkt. Met de dakkapelletjes wordt daarnaast meer daglichttoetreding gerealiseerd. Tevens voegt het gebouw zich hiermee bij de identiteit van de omgeving.
Het voormalige schoolgebouw wordt aan de achterzijde op de eerste verdieping uitgebreid met een moderne ruimte: “Het Lokaal”. Het Lokaal biedt flexwerkplekken voor alle bewoners van Het Schoolgebouw.

De Boomgaard
Op het achterliggende terrein, “De Boomgaard”, worden zes lokalen en een gymzaal gesloopt, zodat er plek is voor nieuwbouw. Hiervoor worden tien koopwoningen volgens een modulair groeimodel ontworpen. De gebruiker kan zelf bepalen hoeveel ruimte benodigd is en al dan (nog) niet de woning uitbreiden. Tevens zijn de bewoners van De Boomgaard welkom om een flexwerkplek te reserveren in Het Lokaal in Het Schoolgebouw.

Circulair en duurzaam bouwen
De doelstelling is de belasting op het milieu zo laag mogelijk te houden, zowel tijdens de bouw, gedurende het gebruik, maar ook na afloop van de levensduur van het gebouw. Dit vraagt om een zorg­vuldige keuze van de toe te passen materialen en veel aandacht voor de circulariteit van de gebouwonderdelen. Zo wordt er minimaal beton (enkel voor de fundering, indien nodig) gebruikt in de bouw en is elke woning dankzij een slimme houten (HSB) constructie remontabel ontworpen. Een toekomstbestendig gebouw is eenvoudig aan te passen aan veranderende gebruikswensen of functies. En remontabel bouwen maakt het verplaatsen, veranderen of hergebruiken van bouwdelen veel eenvoudiger. In feite gelden hierbij nog steeds de principes van het voormalige overheidsprogramma Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen (IFD). Elke basis woning bestaat uit drie HSB-modules van 2,50 m. Deze is aan de achterzijde uitbreidbaar met één module extra. Daarnaast kan de gebruiker tevens kiezen voor een extra erker aan de voorzijde. Het idee is, om van elke woning een materialenpaspoort aan te maken en in het Madaster op te nemen. Hierin zou onder andere de volgende materialisatie van de nieuwbouw gedocumenteerd kunnen worden:

– RVS schroefpalen
– Casco+vloer: Playwood Block Building HSB
– Gevel-/dakbedekking: Ecocolor golfplaat donkergrijs
– Houten buitenkozijn met triple glas
– Isolatie celluliose

De tien koopwoningen zijn eenvoudig te demonteren, wat betekent dat het tot de mogelijkheid behoort het gebouw op een andere plek in zijn geheel terug te bouwen. In de materiaalkeuze is er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van hergebruikte materialen, zo is de oude gymzaalvloer verzaagd en gebruikt voor de gevelbekleding. Onderzocht zal worden op welke wijze de gymtoestellen en aanverwante onderdelen herbestemd kunnen worden. Op deze wijze wordt er een knipoog gemaakt naar de historie van het terrein.

Installaties
Het Schoolgebouw behoudt zoveel mogelijk zijn karakteristiek. Aan de achterzijde van Het Schoolgebouw is er voldoende ruimte om op het platte dak van Het Lokaal (de uitbreiding) PV-panelen te plaatsen om te voorzien in elektriciteit. Wat betreft de energiehuishouding zijn de koopwoningen geheel zelfvoor­zienend. Er is geen gasaansluiting, elektriciteit wordt opgewekt met behulp van PV-panelen en de luchtverwarming en koeling geschiedt d.m.v. luchtwarmtepompen die verdekt zijn opgesteld in de naastge­legen fietsenstalling.

 

archdaily nominee
B&B in trafo huisje Wirdum B&B in trafo huisje Wirdum
B&B in trafo huisje Wirdum B&B in trafo huisje Wirdum
B&B in trafo huisje Wirdum B&B in trafo huisje Wirdum
B&B in trafo huisje Wirdum B&B in trafo huisje Wirdum
B&B in trafo huisje Wirdum B&B in trafo huisje Wirdum
B&B in trafo huisje Wirdum B&B in trafo huisje Wirdum
B&B in trafo huisje Wirdum B&B in trafo huisje Wirdum
B&B in trafo huisje Wirdum B&B in trafo huisje Wirdum
B&B in trafo huisje Wirdum B&B in trafo huisje Wirdum
B&B in trafo huisje Wirdum B&B in trafo huisje Wirdum
B&B in trafo huisje Wirdum B&B in trafo huisje Wirdum
B&B in trafo huisje Wirdum B&B in trafo huisje Wirdum
B&B in trafo huisje Wirdum B&B in trafo huisje Wirdum
B&B in trafo huisje Wirdum B&B in trafo huisje Wirdum
B&B in trafo huisje Wirdum B&B in trafo huisje Wirdum
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Appartments De Hinde, harbourview Appartments De Hinde, harbourview

 

Status: In ontwikkeling
Opdrachtgever: Zakelijk
Locatie: Wirdum, Nederland
Perceeloppervlakte: 40 m²
Project jaar: 2017
Projectteam: Diana Lautenbag, Gjalt van Koten, Ronald van der Zwaag
Foto’s: Bas Gijsselhart

Even ten zuiden van Wirdum staat een opvallend transformatorhuis. Het transformatorhuis is gebouwd in de jaren ’20 van de vorige eeuw in een zakelijk expressionistische bouwstijl. Het vierkante gebouw van 4,5 x 4,5 meter is opgetrokken uit een donkerbruin genuanceerde baksteen in een kruisverband en voorzien van opvallende details. De muren van het gebouw zijn voorzien van bruin verglaasde stenen in rollagen tussen eenvoudige natuurstenen ornamenten. Boven en tussen deze rollagen ligt het metselwerk een volledige steen terug waardoor in het midden penanten ontstaan, die met een betonnen latei zijn afgedekt.
De entree is opvallend versierd met een timpaanachtige bekroning, bestaand uit metselwerk en een geprofileerde betonnen latei. De donkergroene deur is voorzien van sierlijke hengen.
Het gebouw is afgetopt met een zadeldak met klein Romaanse pannen met ballonvorsten op de nok. Al deze details maken van dit transformatorhuis een uniek gebouw dat onderdeel uitmaakt van ons culturele erfgoed.

Het transformatorhuis is oorspronkelijk gebouwd om een transformator  te huisvesten die Wirdum en omgeving van stroom moest voorzien. Het is destijds zo gebouwd zodat het bij een eventuele brand of explosie zo weinig mogelijk schade zou oplopen. Dit was belangrijk om zo snel mogelijk weer een nieuwe transformator te kunnen plaatsen. Voordat wij er mee aan de slag gingen werd het gebouw al meer dan 20 jaar niet meer gebruikt voor de functie waarvoor het gebouwd is. De transformator is jaren geleden weggehaald. Al die tijd is er niks meer gedaan aan onderhoud. De voormalige eigenaar wilde het gebouw slopen. Wij wilden het gebouw behouden en verbouwen tot een eigentijdse trekkershut met uitzicht over het omringende landschap.

Aangezien de kleine interne plattegrond niet genoeg ruimte bood om de nieuwe functie comfortabel te huisvesten is besloten om het gebouw uit te breiden. Hiervoor lag de focus op het behoud van bestaande details en de bestaande hoofdvorm van het gebouw. De voorgevel van het gebouw werd behouden zoals hij was. Aan de overige drie zijden zijn de grote naar voren springende metselwerkvlakken ingezaagd. Ter plaatse van de nieuw gecreëerde openingen zijn drie erkers met een fijne detaillering tegen het gebouw gemonteerd worden. Er is gekozen voor afwijkende materialisatie en detaillering om het bestaande gebouw te respecteren en met eigentijdse elementen te versterken.

Wat we hier eigenlijk hebben gedaan, is de extra zware delen van de muren doorbreken alsof er een explosie heeft plaatsgevonden! Door deze ‘explosie’ ontstaat ruimte en licht. Twee elementen die essentieel waren om de nieuwe functie mogelijk te maken. Je kunt ook zeggen dat we binnen naar buiten en buiten naar binnen hebben gebracht. Door de binnenruimte naar buiten te brengen en vervolgens het licht naar binnen te halen. Letterlijk licht, welke nog versterkt wordt door het gebruik van lichte materialen.

De erkers bestaan uit prefab vloeren en daken met een constructie van Cross Laminated Timber op stalen liggers. De kopse gevelvlakken zijn ingevuld met gehard en geïsoleerd glas zonder zichtbare kozijnen. Deze glasvlakken omkaderen het landschap als schilderijen. De zijden zijn bekleed met verzinkt stalen panelen met lamellen, die refereren aan de koelvinnen van een transformator. Deze lamellen leiden het regenwater vanaf het dak gelijkmatig via de zijden naar de aarde. In deze dichte zijden is ook de ventilatie aangebracht. De erkers bedekken niet het gehele metselwerk, maar laten rondom een rand van 10 centimeter zichtbaar als referentie naar de originele vorm van het metselwerk. Dit zijn de enige zichtbare aanpassingen aan het exterieur, waarbij de oorspronkelijke details behouden blijven.

Het interieur van het gebouw bevatte, behalve de tegelvloer, weinig in het oog springende elementen. De oorspronkelijke tegelvloer is zo veel mogelijk behouden en maakt deel uit van de eenvoudige materialisatie van het interieur. Het interieur wordt beschouwd als één groot houten meubel, met een fijne eigentijdse detaillering. Het bestaande houten plafond is verwijderd om plaats te maken voor een mezzanine met ruimte voor een royaal tweepersoonsbed. Voor de schoorsteen is een speciale rol weggelegd. Waar die voorheen diende om gassen uit het gebouw te krijgen, zal deze nu voorzien worden van een glazen afdekplaat om zo een nieuwe functie als lichtkoepel te krijgen.

Door gebruik te maken van contrasterende eigentijdse materialen en detaillering hebben we getracht het oorspronkelijke gebouw te complementeren en een nieuwe functie te geven.

Villa exterieur
Villa exterieur Villa exterieur
Villa exterieur Villa exterieur
Villa exterieur Villa exterieur
Villa exterieur Villa exterieur
Villa interieur Villa interieur
Villa interieur Villa interieur
Villa interieur Villa interieur
Villa interieur Villa interieur
Villa interieur Villa interieur

Aan de oostzijde van Vrouwenparochie, direct achter de bebouwing aan de Waling Dijkstrastraat ligt een oud boerenerf. Het erf is nu leeg. In 2018 zijn de schuur en het voorhuis van de boerderij afgebrand. De gedeeltelijke boomsingel rondom het erf is behouden. De afgebrande boerderij was een karakteristieke Bildtse boerderij, een zogenaamde winkelhaakboerderij of hoekplaats. Typerend voor dit Bildtse boerderijtype is dat het voorhuis dwars en naast de schuur staat, een boerderijtype dat uitsluitend en in grote getale in het Bildt zou voorkomen.

Het oorspronkelijke boerenerf ligt aan de trekvaart tussen Vrouwenparochie en Vrouwbuurstermolen. Tussen trekvaart en doorgaande weg heeft het dorp zich als lintbebouwing uitgebreid. In de bebouwing is een doorsteek voor een toegangsweg naar de boerderij. Deze weg liep eerder door voor de boerderij langs naar bebouwing westelijk van het boerenerf. Deze bebouwing wordt inmiddels vanaf een andere kant ontsloten. De toegangsweg is nu uitsluitend voor het boerderijperceel.

Het nieuwe huis heeft een groot grondvlak en volume en is daarmee in verhouding passend op deze historische boerderijplaats. Het volume ligt in dezelfde richting als de eerdere boerderijbebouwing. Dit is nagenoeg de noord-zuidrichting. Deze richting komt overeen met de richting van andere vrijstaande bebouwing rondom het bebouwingslint van de Waling Dijkstrastraat.

De nieuwe woning ligt op de oostelijke helft van het perceel. Het grote erf blijft een geheel, maar wordt wel ruimtelijk onderverdeeld. Het langgerekte volume van het woonhuis definieert verschillende plekken. Het voorgebied is een voortuin. Dit is de benaderingszijde voor alle verkeer. De verharde voorplaats geeft toegang tot de woning en garage, maar is ook parkeerplaats voor bezoekers. De zuidoosthoek wordt groen ingericht met lage tot halfhoge begroeiing als zichtafscherming tussen het woonhuis en de woningen direct aan de overzijde van de trekvaart.

Een bestaande rij populieren midden op het terrein geeft aanleiding om het erf in tweeën te delen. Het deel aan de westzijde heeft de meeste bestaande bomen en grenst aan bebouwde buurpercelen. Door de boomsingels hier verder te verdichten wordt voldoende privacy gecreëerd en ontstaat een meer besloten ruimte op het eigen erf. De inrichting van het groen kan in deze ‘kamer’ los en extensief zijn. De oostzijde van het erf heeft geen boomsingel, maar is juist open naar het naastliggende land en de verderop gelegen de boerderij, Beide boerderijplaatsen en de tussengelegen akker zijn een herkenbare eenheid ten opzichte van het aangrenzende lagergelegen land.

Het weidse uitzicht vanaf de noordoosthoek van het erf op de omgeving blijft behouden. De groeninrichting voor dit gedeelte blijft open en laag waardoor het uitzicht ook vanuit de net iets hoger gelegen woning te beleven is. De structuur van het groen met hagen en begroeiingsclusters is laag tot halfhoog waardoor er zicht op omgeving is, maar ook beschutting waar nodig.

De woning is een bungalow. Alle ruimtes bevinden zich op één niveau. De woning is daarmee levensloopbestendig en voldoet daarmee in een dringende woningbehoefte op het platteland.  Programmatisch volgt de woning de eerdere boerderij. Facilitaire functies, garage en bergruimte, liggen aan de zuidzijde. De feitelijke woonruimtes liggen aan de noordkant, aan de kant met het vrije uitzicht. De belangrijkste woonruimte is een grote woonkamer en eetkeuken. Deze ruimte heeft een open indeling met glazen gevels aan drie zijden. De ruimte heeft daarmee uitzicht rondom op de voor- en achtertuin en de omgeving. Deze openheid maakt ook doorzichten door het huis mogelijk. Het vloerpeil in de woning ligt hoger dan het maaiveld. Een hoger kijkpunt versterkt het uitzicht op de omgeving. Het uitzicht is niet alleen vrij onbelemmerd uitzicht, maar ook uitzicht over hagen en beplanting en tussen bomen door.

De gevels van de woning zijn horizontaal met een invulling van verticaal gerichte onderdelen. Er is een duidelijke verticale geleding. Dakrand en vloerrand springen hierin naar voren. De dakrand is een nadrukkelijke daklijst, de vloerrand een nadrukkelijke plint, beide zijn licht van kleur. De invulling daartussen ligt terug en heeft een horizontale verdeling in open en gesloten delen. Gesloten delen hebben een houtachtige uitstraling. De open delen zijn donkere kozijnen met glas. De woning lijkt te zweven doordat de vloerrand los is van het maaiveld. Door de bekleding van de vloerrand vrij te houden van het maaiveld wordt deze niet overwoekerd door begroeiing en blijft deze continu de zelfde hoogte omdat schommelingen in het maaiveld in de maat tussen vloerrand en maaiveld worden opgevangen.

Architectonisch ontwerp sportclubgebouw Deinum

Status: Niet gebouwd
Opdrachtgever: Jorritsma Bouw
Locatie: Deinum, Nederland
Constructeur: Projectengineering H. Castelein B.V.
Project jaar: 2015

Context

Waar bij Deinum tot voor kort het autoverkeer tussen Leeuwarden en Bolsward over de Westergoaweg reed ontstaat straks een nieuwe dorpsrand. De aanleg van de Haak om Leeuwarden heeft het weggedeelte bij Deinum overbodig gemaakt waardoor dit wegtracé kan worden weggehaald. Hiermee krijgt het dorp nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen, sport en recreatie. De dorpsbewoners kijken hier naar uit want Deinum werd niet alleen aan de oostzijde begrensd, ook aan de noord- en zuidzijde wordt het dorp nog steeds afgebakend door het Van Harinxmakanaal en het spoor.

Deinum heeft een aantal kleine sportverenigingen. Deze maken nu onder meer gebruik van een sportterrein aan de noordoostkant van het dorp. Dit sportterrein voldoet niet meer. De velden zijn te nat, er zijn te weinig velden, er is geen parkeergelegenheid en de gebouwen zijn verouderd en te klein.
Een viertal sportverenigingen organiseren zich tot één omnivereniging. Dit zijn de kaatsvereniging DTD (De Trije Doarpen), de voetbalvereniging VV Sparta’59, de korfbalvereniging TDK (Troch De Koer) en vereniging voor volleybal en anderen sporten Sport & Spel.
De nieuwe omnivereniging zal straks gebruik maken van een nieuw sportcomplex aan It Holt. Dit nieuwe sportcomplex wordt aangelegd bovenop het voormalige wegtracé van de Westergoaweg. Het complex wordt ontsloten aan de zijde van It Holt, een weg die doorloopt als belangrijkste ontsluitingsweg van het dorp en doorgaande straat naar de oude dorpskern.

Gebouw en locatie

De nieuwe kleed- en clubaccommodatie ligt centraal op het nieuwe sportcomplex. Direct rondom het gebouw liggen alle velden: een kaatsveld, een kunstgras korfbalveld, een kunstgras voetbalveld, een evenemententerrein en een tweede voetbalveld. De alzijdigheid van het gebouw is een belangrijk uitgangspunt. Vanuit het gebouw, en dan met name vanuit de horecaruimte zijn alle velden zichtbaar.
Naast zichtbaarheid van de velden vanuit het gebouw is ook een efficiënte routing van en naar de velden van belang. De in- en uitgang voor sporters sluit direct aan op de route naar de velden. De directe nabijheid van de buitenberging met trainings- en wedstrijdmaterialen is hierbij essentieel. In de buitenberging is daarnaast ook ruimte voor het onderhoudsmaterieel. Hiervoor is de toegang bewust aan de zijde van de grasvelden gesitueerd, deze velden hebben nu eenmaal het meeste onderhoud nodig.
De hoofdentree van het gebouw is direct zichtbaar vanaf de belangrijkste toegang tot het sportcomplex. Deze toegang sluit ook aan op een route voor gemotoriseerd verkeer langs de zuidzijde van het gebouw. Aan deze route liggen de ruimtes die afhankelijk zijn van vuilnisophaaldiensten en bevoorradings- en calamiteitenverkeer.
De spelersgang kan aan de zijde van de hoofdentree worden afgesloten. De kleed- en wasruimtes zijn vanaf de veldzijde dan nog wel bereikbaar. Met deze afsluitmogelijkheid kan het gebouw ook in een beperkte openstelling  functioneren. Op drukke wedstrijddagen in het weekend zal dat niet nodig zijn. Maar bijvoorbeeld op doordeweekse avonden wanneer er geen bezetting en toezicht in de horecaruimte is, kunnen trainingen toch doorgaan. Omdat de teams dan een beperkte toegang tot alleen de kleed- en wasruimtes krijgen.

Gebouw en uitstraling

Het programma van eisen kiest voor het situeren van de kleed- en wasruimtes op de begane grond. De horeca, het feitelijke clubgedeelte bevindt zich op de verdieping. Deze programmatische verdeling leidt al gauw tot een gebouw met gesloten gevels op de begane grond en gevels met relatief veel beglazing op de verdieping. In het plan wordt dit onderscheid verder versterkt door gebruik van verschillende gevelmaterialen en kleuren voor begane grond en verdieping. De begane grond heeft een bakstenen gevel in een roodbruine kleurstelling. Een bakstenen gevel behoeft amper onderhoud, is nauwelijks te vernielen en is vriendelijk en warm qua uitstraling. Op de verdieping wordt een donkere metalen gevelbeplating toegepast. Dit materiaal is licht van gewicht en heeft ook geen onderhoud nodig.
Met deze materiaal- en kleurkeuze krijgt het gebouw de gevraagde sobere functionele uitstraling. Een uitstraling die terughoudend is ten opzichte van het omliggende landschap. Accenten in kleur en vorm maken het gebouw bijzonder en karakteristiek. Zo is de dakrand boven de doorgaande glasgevel van de horecaruimte verbreed tot een kleine luifel en zijn de kozijnen en dagkanten bij de hoofdentree en op de verdieping wit van kleur, hierdoor steken deze extra af tegen de omliggende donkere gevel waardoor deze belangrijke gevelopeningen van het gebouw extra nadruk krijgen.
Anders dan het exterieur kan het interieur meer uitgesproken zijn. Materiaal en kleurgebruik kunnen het karakter en de eigenheid van de nieuwe omnivereniging onderstrepen. Op de begane grond krijgt de gietvloer een uitgesproken kleur als belangrijk kleuraccent tussen de daar alom aanwezig beton- en steenachtige materialen. Op de verdieping en vooral in de horeca is een meer kalme en ontspannen uitstraling op zijn plaats. Warme kleuren en de toepassing van hout in meubilair en op de wand achter de bar ondersteunen deze sfeer.

TOEKOMST

In het plan is nadrukkelijk rekening gehouden met de eventuele toekomstige realisatie van een sportzaal. Deze wordt aan de westzijde, de zijde van het evenemententerrein tegen het clubhuis gebouwd. Met eenvoudige interne aanpassingen kan deze sportzaal direct vanuit de huidige hoofdentree worden ontsloten. Een extra toegang is dus niet nodig. Vanuit de horeca- en bestuursruimte is (toe-)zicht in de sportzaal mogelijk. De techniekruimte is aangrenzend waardoor bestaande installaties direct kunnen worden aangesloten op die in de nieuwe sportzaal.
In het plan zijn nu twee kleedruimtes behorende bij de sportzaal weggelaten. Enerzijds omdat het oorspronkelijke aantal van acht kleed- en wasruimtes aanzienlijke installatietechnische ingrepen noodzakelijk maakt en er met deze besparing meer financiële mogelijkheden voor het huidige plan zijn. Anderzijds omdat deze specifiek bij de sportzaal horen en deze primair worden gebruikt door sporters in de sportzaal. De nu aangegeven hoeveelheid van zes kleed- en wasruimtes is in verhouding tot het aantal velden. Nochtans kan niet elke team een eigen kleedruimte hebben. Dubbel en flexibel gebruik is noodzakelijk en wenselijk vanuit een duurzaam gebruik. Onderlinge afstemming over kleedruimtegebruik tussen de verschillende teams en sportdisciplines is nodig en bevordert de communicatie binnen de nieuwe omnivereniging.
Naast de sportzaal is ook de realisatie van een dakterras op de buitenberging een mogelijkheid in de toekomst. Vanaf dit terras kunnen de wedstrijden goed worden gevolgd en het terras biedt ruimte voor clubactiviteiten. Dit terras sluit direct aan op de horecaruimte. Met een trap naar het maaiveld worden velden vanaf het terras en vanuit de horecaruimte rechtstreeks bereikbaar.

Restyling kantoor Franeker, De Metro bedrijfsverzamelgebouw, architectuur Friesland

Status: Gebouwd
Opdrachtgever: De Waard Makelaars
Locatie: Franeker, Nederland
Constructeur: Constructie Adviesbureau De Maren
Bouw: Pro XS
Project jaar: 2016

Het bedrijfsverzamelgebouw van De Waard Makelaars aan de Hertog van Saxenlaan in Franeker is grondig ge-restyled. Het doel is geweest een sterker beeld neer te zetten. Het vereenvoudigen van de vorm van het gebouw is met een aantal kleine ingrepen gerealiseerd. De hellende luifel is opnieuw bekleed en is gewijzigd in één horizontaal gebaar. De opbouwen zijn vereenvoudigd naar twee kubussen, waarop de naam van het gebouw plaats heeft gekregen. Het kantoorgebouw heeft met deze renovatie weer een frisse, eigentijdse uitstraling gekregen.

Het interieur is licht, met felle kleuraccenten. Grote wandbedekkende foto’s van metrostations en de cortenstalen geven het gebouw een industriële sfeer. De hoofdentree is naast ontvangstruimte ook ontmoetingsruimte en zal mensen van de verschillende bedrijven met elkaar verbinden.

Woningbouw starterswoningen architectuur

Status: In ontwikkeling
Opdrachtgever: Meacasa
Locatie: Blaricum
Projectjaar: 2014

Voor projectontwikkelaar, Meacasa, hebben wij 42 woningen ontworpen. Deze jonge projectontwikkelaar brengt woningen op de markt tegen een zeer lage prijs, zonder concessies te doen op het gebied van kwaliteit. Dit doet Meacasa door het bouwproces op een geheel eigen manier te organiseren. We zijn blij dat wij aan dit mooie initiatief mee mogen werken!

Het project omvat 32 huurwoningen en 10 koopwoningen. Op deze locatie is gekozen voor een ruime, groene opzet; in elke voortuin staat een boom. De rijen variëren van 2 tot 6-kappers. Donkere daken brengen eenheid in het geheel. We hebben varianten gemaakt in dakvorm door dwarskappen toe te voegen. De dwarskappen zijn afwisselend in het midden en op de hoeken van een blok geplaatst. Voor de gevels hebben we gekozen voor twee kleurvarianten. Een variant met rode gevelsteen en een met een bruine steen en grijze gevelstroken bekleding in de topgevels.

Alle woningen hebben een gelijke goothoogte, de goot ligt op gelijke hoogte met de eerste verdiepingsvloer. Het dak is vanaf de eerste verdiepingsvloer vertikaal en heeft een knik op hoogte van de 2e verdiepingsvloer. Daardoor is een grote ruimte mogelijk op de verdieping. De goot loopt soms door in een kader om het kozijn op de eerste verdieping. Deze goten en kaders rond de kozijnen worden in hetzelfde materiaal omkleed. Het dak wordt bekleed met een zwarte vlakke pan in grootformaat. Hierdoor wordt het dak een abstract vlak en krijgt de woning een moderne look. De voor en zijgevels worden verdeeld in verschillende vlakken. De stenen vlakken krijgen een extra detailniveau door het motief en verschil in oppervlak/kleur, wat de woning een luxe uitstraling geeft. Grote ramen zorgen voor veel daglicht. De heggen en afstand tot de straat creëren voldoende privacy om dit mogelijk te maken.

architectenbureau Voorstreek 5
architectenbureau Voorstreek 5 architectenbureau Voorstreek 5
architectenbureau Voorstreek 5 architectenbureau Voorstreek 5
architectenbureau Voorstreek 5 architectenbureau Voorstreek 5
architectenbureau Voorstreek 5 architectenbureau Voorstreek 5
architectenbureau Voorstreek 5 architectenbureau Voorstreek 5
architectenbureau Voorstreek 5 architectenbureau Voorstreek 5
architectenbureau Voorstreek 5 architectenbureau Voorstreek 5
architectenbureau Voorstreek 5 architectenbureau Voorstreek 5
architectenbureau Voorstreek 5 architectenbureau Voorstreek 5
architectenbureau Voorstreek 5 architectenbureau Voorstreek 5

 

Status: Opgeleverd
Opdrachtgever: Eigen project
Locatie: Leeuwarden, Nederland
Perceeloppervlakte: 100 m²
Aannemer: T2 montage/eigen beheer
Installateur: Loodgietersbedrijf B. Nyenhuis en zn
Constructeur: De Maren
Project jaar: 2020
Foto’s: Marcdefotograaf

Aan de levendige Voorstreek in Leeuwarden staat op nummer 5 dit rijksmonumentale woon-winkelpand. Het pand ligt in de oude stadskern binnen de stadsgracht van Leeuwarden. Op de voorgevel toont een ornament dat het in 1665 is gebouwd; de achtergevel blijkt zelfs nog ouder. Verscheidene winkels hebben dit pand gevuld. In de tijd van Mata Hari was er een winkel met manufacturen, handgemaakte artikelen, daarna heeft Vebo cadeaux artikelen er gezeten en voor de transformatie was er een bloemenzaak, genaamd Mata Hari. Toen de bloemenzaak is gestopt, hebben wij de bovenwoning, met uitzondering van waardevolle monumentale onderdelen, gestript, verduurzaamd en verbouwd tot een ruime stadswoning. De begane grond hebben we getransformeerd tot kantoorruimte die helemaal past bij de identiteit van ons kantoor. Na veel overleg met monumentenzorg en de welstandscommissie werd ons idee voor een cortenstalen pui uiteindelijk omarmd.

De monumentale ramen op de verdieping hebben we in oude staat hersteld. Voor de kantoorgevel hebben we gekozen voor een contrasterende, abstracte detaillering en een stoer materiaal, cortenstaal. We wilden diepte in de gevel, maar geen overstek. Door de schuine vlakken ontstaat een mooie licht en schaduwwerking. Het lassen van de verbindingen zorgt ervoor dat de gevel één element is geworden.

De grote glazen entreedeur heet onze bezoekers welkom. Hier bevindt zich een kleine hal. Linksaf door de glazen pui, is ons kantoor. Rechtdoor is de entree van de bovenwoning. Het grote raam zorgt ervoor dat er veel licht binnenkomt in de diepe kantoorruimte. Het raam is voorzien van een groot ventilatierooster dat is weggewerkt achter het cortenstaal.

De moderne uitstraling en detaillering van de nieuwe gevel staat in contrast met de oude gevel. Maar door de rode kleur en textuur ontstaat er toch een geheel met de bovenliggende woning.

 

 

Utiliteitsbouw vergunningaanvraag
Lounge woonboerderij Friesland, Architect Friesland Lounge woonboerderij Friesland, Architect Friesland
Stalen binnendeuren Woonboerderij Stalen binnendeuren Woonboerderij
BMW specialist Franeker nieuwbouw 01 BMW specialist Franeker nieuwbouw 01

 

De bestaande bedrijfsloods is vervangen door nieuwbouw. Tijdens de bouw werd het bedrijfsproces niet onderbroken.

Het bedrijfsgebouw is voorzien van drie grote bedrijfsdeuren voorzien van glas, waardoor er in de werkruimte veel natuurlijk licht is. Ook op de verdieping is de hal voorzien van veel ramen. Op de begane grond is plek voor twee 4-kolom bruggen en vier 2-kolom bruggen, een poetsplaats en een opslagruimte. Op de verdieping zijn de kantoren en kantine gesitueerd. De entree heeft met een rode luifel, de bedrijfskleur, een bescheiden accent gekregen.

Wij maakten het schetsontwerp, verzorgden de vergunningaanvraag, sloopmelding, inritvergunning en milieumelding.

HEMA appartementen, Houwer vastgoed, projectontwikkeling HEMA

Status: Opgeleverd
Opdrachtgever: Zakelijk
Locatie: Gorredijk, Nederland
Perceeloppervlakte: 530 m²
Projectmanagement en begeleiding : KPMS Bouwadvies
Aannemer: Dijkstra Bouwt
Constructeur: Jansen Wesselink
Installatieadviseur: Sijperda Hardy
Project jaar: 2016
Foto’s: Marcdefotograaf

Voor de Hema in Gorredijk maakten we een ontwerp voor de vervanging van de voorste 13 meter van het bestaande pand. De herindeling van het warenhuis met de bouw van acht appartementen was een mooie kans om een gebouw met uitstraling te ontwikkelen dat in de schaal van het aanliggende plein past. De locatie vroeg om een eenvoudige en duidelijke opzet in een wat rommelige omgeving.

De plint, het middendeel en de bescheiden beëindiging van de dakrand zorgen voor helderheid in opbouw. Het eenvoudige materiaalgebruik en de ronde hoeken zorgen voor subtiele overgangen in de gevel. De overgang naar de omgeving en de naastgelegen steeg verbetert door de rondingen ook sterk. Het gebruik van grijs, zwart en wit geven een stijlvolle uitstraling aan het gebouw. Door het gebruik van contrasterende texturen en materialen blijft de gevel echter wel spannend: deze heeft zowel eenvoud als diepte.

De rondingen in de hoeken zorgen ervoor dat voor- en de zijgevel in elkaar overvloeien. Dit geeft nog meer eenheid aan het ontwerp. De uitvoering van de overgangen van materialen en de rondingen hebben veel aandacht gekregen, tekenend voor ons werk.

Ook de appartementen hebben veel aandacht gekregen. Ze lopen geheel van voor naar achter, zodat de bewoners én licht van de achterzijde binnenkrijgen én uitzicht hebben op het plein aan de voorzijde. De gevel is ook hier sober, maar doeltreffend. De zwarte beplating en de galerijen en trappen van gegalvaniseerd staal zijn stijlvol en dragen bij aan de hoge kwaliteit van dit pand.

Luxurious apartments Netherlands
light, air, space, construction, architecture light, air, space, construction, architecture
Light, air, space and architecture Light, air, space and architecture
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Luxurious apartments Netherlends Luxurious apartments Netherlends
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Luxurious apartments Netherlands Luxurious apartments Netherlands
Appartments De Hinde, harbourview Appartments De Hinde, harbourview

Status: Opgeleverd
Opdrachtgever: Restaurant Logement De Hinde
Locatie: Hindeloopen, Nederland
Constructeur: De Maren
Bouw: Agricola Bouw
Installaties: Installatiebedrijf Hiemstra
Schilderwerk: Stallmann schilder en onderhoud
Projectjaar: 2017
Foto’s: Marcdefotograaf

Binnen het beschermd stadsgezicht van Hindeloopen is restaurant De Hinde een begrip. De ligging aan de oude haven en het geweldige uitzicht over het IJsselmeer maken De Hinde tot een geliefde rustplek van recreanten, toeristen en inwoners van Hindeloopen. Boven het restaurant zijn twee luxe appartementen gerealiseerd: een waardevolle toevoeging.

Het bestaande gebouw is aan de buitenzijde zoveel mogelijk intact gelaten. De opgang naar de appartementen is aan de achterzijde gerealiseerd. Bij binnenkomst krijgt het uitzicht daardoor direct alle aandacht.

De keuze om de appartementen een riante hoogte te geven, levert veel kwaliteit op. Natuurlijk licht komt door de schuine kap vanuit verschillende richtingen met verschillende sterkte. Dit resulteert in een levendige ruimte, die door de dag steeds van kleur verandert.

De badkamers bevinden zich aan de entreezijde, bijna in het midden van de ruimte. Deze indeling is niet alleen efficiënt, maar geeft de beide appartementen in combinatie met de ruime hoogte een bijzonder eigen karakter. De wand die de badkamer afsluit loopt door tot aan de kap. Aan weerszijden bevinden zich de even hoge, open doorgangen naar de badkamer en de entree. Hiermee wordt lucht en licht in het geheel gebracht, en de luxe uitstraling versterkt.

In beide appartementen is de constructie van de kap boven de bedden in het zicht gelaten, waardoor op die plek een meer intieme ruimte ontstaat. Ook de badkamers zelf profiteren van de hoogte en de behouden kapconstructie. De hoogte levert ruimtelijkheid op, de kapconstructie meer intimiteit. De eenvoud van de afwerking in materiaal en kleur benadrukt de ruimtelijke ervaring. De houten vloer geeft warmte aan de overwegend witte ruimtes.

Met ingetogen details als de vitrine-wand in de badkamer en het bijna zwevende bed met een eigentijds Hindelooper hoofdeinde wordt het ontwerp nog extra aangezet: licht, lucht en ruimte in een bijzondere omgeving.

 

 

Renovatie Zwolle

Status: In ontwikkeling

Voor een projectontwikkelaar mogen wij het winkelpand aan de Assendorperstraat in Zwolle herbestemmen naar 2 appartementen. Een project van bescheiden formaat, maar we zijn blij dat we eindelijk een vlag in Zwolle mogen zetten!

herbestemming nieuwbouw appartementen leeuwarden
herbestemming nieuwbouw appartementen leeuwarden herbestemming nieuwbouw appartementen leeuwarden
herbestemming nieuwbouw appartementen leeuwarden herbestemming nieuwbouw appartementen leeuwarden
herbestemming nieuwbouw appartementen leeuwarden herbestemming nieuwbouw appartementen leeuwarden
herbestemming nieuwbouw appartementen leeuwarden herbestemming nieuwbouw appartementen leeuwarden

 

Status: In ontwikkeling
Opdrachtgever: Zakelijk
Locatie: Leeuwarden, Nederland
Perceeloppervlakte: 1100 m²
Constructeur: De Maren
Installatieadviseur: Sijperda Hardy
Project jaar: 2019

 

Het aanzicht van het Vliet in Leeuwarden is in de afgelopen jaren verbeterd door het bouwen van appartementen op lege plekken en het herbestemmen van leegstaande kantoorgebouwen naar een woonbestemming. Een toename van het aantal woningen in dit gebied vermindert de leegstand en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk.

Situatie

Noordvliet 353 is een kantoorgebouw dat al geruime tijd leeg staat. Het gebouw uit de jaren ’80, ontworpen door architect Bonnema, voldoet niet meer aan de eisen van een eigentijds kantoor. Een voortzetting van de kantoorfunctie in dit gebouw is daardoor dan ook niet reëel. Een nieuwe invulling met appartementen voor het middensegment is in lijn met de al gaande ontwikkelingen in het gebied.

Het gebouw

Het bestaande kantoorgebouw heeft een stevige betonnen constructie. Deze laten we zoveel mogelijk intact. De daarachter gelegen loods vervangen we met een nieuw drielaags woongebouw met 18 appartementen. De nieuwe invulling zal het straatbeeld aan de achtergelegen gelegen Tichelstraat, tegenover de net gerealiseerde wijkvernieuwing van de oost-Indische buurt, aanzienlijk verbeteren. Tussen bestaande en nieuwe gebouwdelen ligt een collectieve entreezone. Hier is de hoofdentree van het gebouw en vanuit hier worden de woningen en de bergruimtes ontsloten.

De gevel

Het nieuwe gebouwdeel aan de Tichelstraat krijgt een stedelijke gevel, die daarmee aansluit bij de al gerealiseerde nieuwe woongebouwen in deze straat. De hoofdcompositie van de gevel is horizontaal en heeft een klassieke opbouw met een plint, middendeel en toplaag. De gevel loopt rondom door. Ornamentiek is ondergeschikt aan de hoofdvorm en benadrukt het ontwerp. De horizontale belijning wordt versterkt door de detaillering van de borstweringen. Materiaalgebruik en kleurgebruik zijn rustig maar stoer. Er komt een extra gelaagdheid in het ontwerp door gebruik van verschillende metselverbanden. Een robuuste donkere steen wordt tussen de kozijnen vlak gemetseld en borstweringen worden met uitstekende stenen gemetseld. Het gebouw wordt afgetopt met een zinken dak. De lichte accenten bij enkele kozijnen maken de gevel levendig.

Voor dit plan maakten wij het ontwerp en coördineerden we de bestemmingsplanwijziging en bouwvergunning.

mooi verduurzamen
mooi verduurzamen mooi verduurzamen

Status: In ontwikkeling
Opdrachtgever: Wonen Noordwest Friesland
Locatie: Ferwert en Minnertsga
Project jaar: 2018

Voor Wonen Noordwest Friesland maakten wij het ontwerp voor het verduurzamen van de huurwoningen in Ferwert en Minnertsga. Wonen Noordwest Friesland wil haar bezit CO2 neutraal maken en investeert daarom in duurzame installaties en het isoleren van haar woningbezit. Het renoveren en isoleren van de gevel is een mooie aanleiding om de jas van de woningen up to date te maken. Op deze manier zijn de woningen qua duurzaamheid én vormgeving gereed voor de toekomst. We maakten 3 gevel ontwerpen waaruit de bewoners zelf een keuze konden maken.

Leeuwarden monument renoveren
Lounge woonboerderij Friesland, Architect Friesland Lounge woonboerderij Friesland, Architect Friesland
Leeuwarden monument renoveren Leeuwarden monument renoveren

 

Tuinen 35 is een rijksmonumentaal pand dat zeer waarschijnlijk, gezien de stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied, in het derde kwart van de zestiende eeuw is gebouwd. Zijgevels en kapconstructie van het voorhuis zijn nog oorspronkelijk en van hoge monumentale waarde. Het achterhuis stamt uit de eerste helft van de achttiende eeuw en ook van dit bouwdeel zijn de zijgevels en de kapconstructie nog oorspronkelijk. In de achttiende- en negentiende eeuw zijn nagenoeg alle huidige vensters in de buitengevels ingepast. Van de oorspronkelijke voorgevel uit de zestiende eeuw is niets meer aanwezig. De gevel op de verdieping dateert uit de negentiende eeuw. De gevelinvulling op de begane grond is diverse malen gewijzigd in de tweede helft van de vorige eeuw.

Langs beide zijgevels lopen stegen, welke tegenwoordig niet meer toegankelijk zijn. De stegen dienden als toegang naar het achtererf met kleine eenkamerwoningen en werkplaatsen.

Het pand was in gebruik als (tapijt-)winkel met bovenwoning en heeft een poos leeggestaan. In de periode van leegstand heeft het pand schade opgelopen door lekkages en ander achterstallig of niet uitgevoerd onderhoud. In de huidige ontwikkeling wordt het gebouw herbestemd als woongebouw met vijf kleine zelfstandige wooneenheden. Alle appartementen worden ontsloten via een voordeur en centrale hal op de begane grond aan de voorzijde. Bij de herbestemming speelt restauratie van het monument een grote rol. De nog oorspronkelijke kapconstructie wordt voor verder verval behoed en nieuwe ingrepen zoals dakramen zijn bescheiden en zodanig geïntegreerd dat de oorspronkelijke constructie zoveel mogelijk onaangestast blijft. Ingrepen aan de 19e-eeuwse schuifvensters zijn reversibel.

Wij verzorgden het ontwerp, alle benodigde externe adviezen en de vergunningen.

BMW specialist Franeker nieuwbouw 01
BMW specialist Franeker nieuwbouw 01 BMW specialist Franeker nieuwbouw 01
BMW specialist Franeker nieuwbouw bedrijfspand BMW specialist Franeker nieuwbouw bedrijfspand

 

Status: In ontwikkeling
Opdrachtgever: Offenga BMW Specialist
Locatie: Franeker, Nederland
Projectjaar: 2018

Lautenbag Architectuur heeft de uitbreiding en renovatie van het bedrijfspand van Offenga BMW specialist in Franeker ontworpen. Het bestaande pand krijgt een grote uitbreiding, waarmee het bedrijfsoppervlak met ca. 50% wordt vergroot. Daarnaast krijgt het bestaande bedrijfspand een heel nieuw gezicht, waarmee beide panden één geheel worden.

 

 

directievoering en toezicht vastgoedbeheer
Lounge woonboerderij Friesland, Architect Friesland Lounge woonboerderij Friesland, Architect Friesland
meerjarenonderhoudsplan Amsterdam meerjarenonderhoudsplan Amsterdam

 

Voor een VvE-beheerorganisatie brengen wij voor verschillende panden in Amsterdam de actuele stand van onderhoud in kaart. Hiervoor voeren wij bouwkundige inspecties uit en stellen wij een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op. Het MJOP benoemt alleen de gemeenschappelijke gebouwonderdelen die behoren tot de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat zijn bijvoorbeeld de gevels, het dak en de gemeenschappelijke trapopgang. In het meerjarenonderhoudsplan wordt de huidige staat van onderhoud aangegeven en wordt een planning opgenomen waarin de volgorde van het onderhoud en de daarmee samenhangende kosten zijn weergegeven. Hiermee zijn de verwachte kosten over een langere periode duidelijk en kan de VvE het onderhoudsbeleid voor een langere periode vaststellen en financiële reserveringen maken.

 

De panden Jan Luijkenstraat 6 en 8 bevinden zich in hartje Amsterdam tussen het Rijksmuseum aan de voorzijde en de PC Hooftstraat aan de achterzijde. De twee panden zijn de middelste twee van een blok van vier. Het geheel is ruim honderd jaar oud. Voor zowel Jan Luijkenstraat 6 als 8 bestaat de huidige indeling uit een begane grondwoning met beletage, eerste verdieping en souterrain, thans in gebruik als kantoorruimte, en daarboven separate wooneenheden met een tweekamer-appartement per verdieping. Voor beide panden hebben wij de huidige staat van onderhoud opgenomen. Daarbij maken wij onderscheid tussen direct noodzakelijk onderhoud en onderhoud dat op termijn uitgevoerd kan worden. Bij langere termijnonderhoud is buitenschilderwerk een belangrijk onderdeel. Omdat hiervoor het gebouw in de steigers moet worden gezet, is het verstandig alle gevelonderhoud op hoogte gelijk uit te voeren. Bij direct noodzakelijk onderhoud kan gedacht worden aan lekkages of andere gebreken die bij voortduring hoge herstelkosten of risico op persoonlijk letsel kunnen veroorzaken. Deze onderhoudspunten worden dan ook vrijwel direct opgelost en kunnen door ons worden gecoördineerd en begeleid.

westersingel 4 leeuwarden
Lounge woonboerderij Friesland, Architect Friesland Lounge woonboerderij Friesland, Architect Friesland
Stalen binnendeuren Woonboerderij Stalen binnendeuren Woonboerderij
BMW specialist Franeker nieuwbouw 01 BMW specialist Franeker nieuwbouw 01

 

Voor 058 Vastgoed BV onderzochten wij de mogelijkheid om het kantoorpand aan de Westersingel in Leeuwarden te transformeren naar appartementen. We hebben een indeling onderzocht met eenheden van 100- en 150 m2 volgens bouwbesluit 2012. Daarnaast hebben we een schets gemaakt voor het restylen van de gevels.

 

 

 

directievoering en toezicht onderhoud

Voor een VvE in Amsterdam hebben wij het planmatig onderhoud van het monumentale pand aan de Prinsengracht in Amsterdam georganiseerd.

We hebben een meerjarige onderhoudsplanning en een investeringsplan gemaakt. Vervolgens hebben we de aannemers geselecteerd en de directievoering en toezicht gevoerd op de werkzaamheden namens het bestuur. Het werk omvatte een dakrenovatie van dakbedekking shingels en goten, schilderwerkzaamheden en gevelrenovatie. Na deze werkzaamheden ziet het pand er weer fris uit!

Beursstand Bouwbedrijf U. Veenstra
Stalen binnendeuren Woonboerderij Stalen binnendeuren Woonboerderij
BMW specialist Franeker nieuwbouw 01 BMW specialist Franeker nieuwbouw 01
Lounge woonboerderij Friesland, Architect Friesland Lounge woonboerderij Friesland, Architect Friesland

 

Bouwbedrijf U. Veenstra staat met twee verschillende merken in de markt, een eigenschap die ook tot uiting is gebracht om de vormgeving van de beursstand. Het bouwbedrijf bouwt al ruim 30 jaar lang houtskeletbouw woningen door het hele land. Met het merk Blauhuis wordt gericht op de meer unieke, eigentijdse woning. In beide bedrijven staat de klant centraal en is de dialoog een belangrijk middel om tot het beste resultaat te komen. Al deze eigenschappen zijn terug gebracht tot één samengestelde vorm. Waarbij de houtskeletbouw geschiedenis terug te vinden is in de gebruikte houten spanten. In combinatie met een moderne, lichte inrichting staat dit garant voor een opvallende expositieruimte.

Ruimtelijk ontwerp
De twee poten die in de nok bij elkaar komen omsluiten één ruimte. In deze ruimte wordt een grote tafel geplaatst waardoor hier het hart van de stand gecreëert wordt. In de achterwand is een afsluitbare opbergnis met ruimte voor computers, folders en een koffieautomaat.

Flexibiliteit
Aangezien elke beurs en tentoonstelling vraagt om een eigen aanpak is de beursstand ontworpen als een modulair, flexibel meubel wat op verschillende manieren gebruikt kan worden.
De vloer van de stand bestaat uit, onderling koppelbare, houten elementen voorzien van een donker, antraciet vloercoating.

Architectuur Friesland, bouwen met zeecontainers


Status: In ontwikkeling
Opdrachtgever: Surfschool Workum
Locatie: Workum, Nederland
Projectjaar: 2013

Lautenbag Architectuur heeft een schetsontwerp gemaakt voor een nieuw onderkomen van de Surfschool in Workum. Op dit moment is de surfschool gehuisvest in een zeecontainer op een prachtige locatie op het Workumer strand. Er wordt kitesurf en windsurf les gegeven. De surfschool is populair onder jongeren en de klantenkring groeit. Daarom is de surfschool aan uitbreiding toe. Naast uitbreiden wil de surfschool ook functies toevoegen. Het nieuwe gebouw biedt opslag voor materiaal en bevat kleed en doucheruimtes. Daarnaast komt er een surfshop en kleine bar.

De bestaande zeecontainer voldoet bouwkundig aan de eisen die de surfschool aan de ruimte stelt. De stoere en hippe vorm van de zeecontainer spreekt de doelgroep van voornamelijk jongeren tussen 15 en 25 jaar aan. Daarnaast worden de bouwkosten beperkt door het toepassen van gebruikte zeecontainers. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze weer in het ontwerp te integreren.

Het gebouw bestaat uit twee gebruikte containers van 2,4 x 6 meter. Daar tussen leggen we een houten vloer van 6 x 6 meter en het dak leggen we op de containers. De gevels worden afgesloten met grote glazen (schuif) puien. Voor het gebouw komt een groot houten terras. Het interieur van het tussendeel bestaat voornamelijk uit hout, wat een mooi contrast vormt met de zeecontainers.

Vogelkijkhut Friesland Architectuur

Opdracht: Besloten prijsvraag, schetsontwerp vogelkijkhut
Status: Ontwerp afgerond
Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
Locatie: Leeuwarden, Nederland
Projectjaar: 2013

De Kiekhoek is een Vogelkijkhut, die staat op de grens tussen natuur en techniek. Het is een entree voor Leeuwarden en een reclamebord voor de omliggende kantoren. Het ontwerp is zowel organisch en sculpturaal als strak en modern. Naast de gevraagde functies heeft het gebouw een maatschappelijke en een publieke functie.

Herbestemming kantoorgebouw Leeuwarden, hotel architectuur

 

Voor een projectontwikkelaar heeft Lautenbag Architectuur een ontwerp gemaakt voor de transformatie van een kantoor naar studentenwoningen.

Restyling gevel kantoorgebouw, gevelrenovatie kantoor

 

Voor Okma Bouw, Workum, tekent Lautenbag Architectuur de werktekeningen voor de verbouw van twee gebouwen van de Jaarbeurs in Utrecht. Het bestaande gebouw wordt in tweeën gesplitst, een deel wordt er tussen uit gesloopt. Twee nieuwe gevels komen op de plek van het gesloopte deel, waarvan één een voorzetgevel krijgt met PV panelen. Deze gevel zal energie aan één van de gebouwen leveren.

Beursstand ontwerp

 

Voor Pro XS in Franeker, een bedrijf dat met name koel en vriescellen bouwt, heeft Lautenbag Architectuur een beursstand ontworpen. De stand bestaat uit een betonnen grondplaat met daarop een in tweeën gedeelde koelcel. In beide delen worden verschillende deuren, wand- en vloeropbouwen gepresenteerd.
De stand heeft een warm interieur dat contrasteert met het onderwerp, de koelcel. Het motief van de bekleding van de dakrand is afgeleid van ijskristallen. Deze bekleding wordt van achter aangelicht, waardoor de stand en het merk maximaal aandacht trekt.

Modern interieurontwerp appartementen Friesland

 

Status: Verkoopstyling afgerond
Opdrachtgever: Projectontwikkelaar
Locatie: Heerenveen, Nederland
Bouwbedrijf: Aannemersbedrijf De Bouwhorst
Project jaar: 2009

Voor een projectontwikkelaar heeft Lautenbag Architectuur fotorealistische impressies gemaakt van het appartementengebouw aan de Burgemeester Falkenaweg te Heerenveen.

Nieuwbouw bedrijfspand vergunningaanvraag

 

Status: Gebouwd
Opdracht: Architectonisch ontwerp
Opdrachtgever: Zeilmakerij Sudwest
Locatie: Koudum, Nederland
Projectjaar: 2011

Lautenbag Architectuur heeft voor Zeilmakerij Sudwest het ontwerp gemaakt voor het nieuwe bedrijfsgebouw op bedrijventerrein Poel in Koudum. Het rechthoekige volume met lessenaarsdak valt op door eenvoud.

Haalbaarheidsstudie appartementen achitectuur

 

Status: Afgerond
Opdrachtgever: Projectontwikkelaar
Locatie: Oudeschoot, Nederland
Project jaar: 2010

Op een interessante Locatie in het centrum van Oudeschoot heeft Lautenbag Architectuur de haalbaarheid van verschillende woningtypen onderzocht. Na inventarisatie van de locatie en gemeentelijke kaders, een marktonderzoek en een toets op financiële haalbaarheid, zijn wij tot de conclusie gekomen dat er op deze locatie 4 appartementen mogelijk zijn. Hiervan hebben wij een massa-studie gemaakt.

Architectuur restyling gevel

 

Status: Schetsontwerp afgerond
opdrachtgever: Projectontwikkelaar
Locatie: Joure, Nederland
Project jaar: 2010

In de huidige situatie oogt het bedrijfsverzamelgebouw aan de Mercatorweg in Joure rommelig. Het gebouw bestaat uit twee eenvoudige bakstenen gebouwtjes met hierachter een loods. De ruimte die deze drie gebouwen verbindt is erg gefragmenteerd. Dit is in de gevel zichtbaar; kozijnen van verschillende ruimtes stroken niet met elkaar en er is een grote verscheidenheid in kleuren en materialen in de gevel.

Wij hebben de verbindende ruimtes verpakt met één scherm van oranje strekmetaal. Door dit scherm een duidelijke structuur en een heldere kleur te geven valt het achterliggende weg. Daarnaast wordt met deze oplossing de entree meer geaccentueerd. Strekmetaal is eigentijds, betaalbaar en makkelijk te verwerken. Het materiaal heeft een grote transparantie en geeft de gevel daardoor meer gelaagdheid, meer diepte en meer cachet. Met een kleine investering is dit gebouw weer up to date.

Interieurdesign kantoor Harlingen

 

Status: Interieurontwerp afgerond
Opdrachtgever: Projectontwikkelaar
Locatie: Harlingen, Nederland
Project jaar: 2009

Lautenbag Architectuur heeft het interieur ontworpen van een bijzonder kantoorpand aan de Zuiderhaven in Harlingen. Het statige, gemoderniseerde rijksmonument en voormalig douanekantoor ligt aan de belangrijkste haven van Friesland. De kantoren hebben een open plattegrond gekregen om het daglicht zover mogelijk het kantoor in te laten schijnen, maar vooral ook om de gebruiker vanuit elke werkplek op de haven uit te laten uitkijken. Delen van de kantoren zijn af te scheiden middels grote schuifdeuren. Het interieur is zowel efficiënt als flexibel.