Transparante villa in Vrouwenparochie

Home » Portfolio » Transparante villa in Vrouwenparochie
Villa exterieur
Villa exterieur Villa exterieur
Villa exterieur Villa exterieur
Villa exterieur Villa exterieur
Villa exterieur Villa exterieur
Villa interieur Villa interieur
Villa interieur Villa interieur
Villa interieur Villa interieur
Villa interieur Villa interieur
Villa interieur Villa interieur

Aan de oostzijde van Vrouwenparochie, direct achter de bebouwing aan de Waling Dijkstrastraat ligt een oud boerenerf. Het erf is nu leeg. In 2018 zijn de schuur en het voorhuis van de boerderij afgebrand. De gedeeltelijke boomsingel rondom het erf is behouden. De afgebrande boerderij was een karakteristieke Bildtse boerderij, een zogenaamde winkelhaakboerderij of hoekplaats. Typerend voor dit Bildtse boerderijtype is dat het voorhuis dwars en naast de schuur staat, een boerderijtype dat uitsluitend en in grote getale in het Bildt zou voorkomen.

Het oorspronkelijke boerenerf ligt aan de trekvaart tussen Vrouwenparochie en Vrouwbuurstermolen. Tussen trekvaart en doorgaande weg heeft het dorp zich als lintbebouwing uitgebreid. In de bebouwing is een doorsteek voor een toegangsweg naar de boerderij. Deze weg liep eerder door voor de boerderij langs naar bebouwing westelijk van het boerenerf. Deze bebouwing wordt inmiddels vanaf een andere kant ontsloten. De toegangsweg is nu uitsluitend voor het boerderijperceel.

Het nieuwe huis heeft een groot grondvlak en volume en is daarmee in verhouding passend op deze historische boerderijplaats. Het volume ligt in dezelfde richting als de eerdere boerderijbebouwing. Dit is nagenoeg de noord-zuidrichting. Deze richting komt overeen met de richting van andere vrijstaande bebouwing rondom het bebouwingslint van de Waling Dijkstrastraat.

De nieuwe woning ligt op de oostelijke helft van het perceel. Het grote erf blijft een geheel, maar wordt wel ruimtelijk onderverdeeld. Het langgerekte volume van het woonhuis definieert verschillende plekken. Het voorgebied is een voortuin. Dit is de benaderingszijde voor alle verkeer. De verharde voorplaats geeft toegang tot de woning en garage, maar is ook parkeerplaats voor bezoekers. De zuidoosthoek wordt groen ingericht met lage tot halfhoge begroeiing als zichtafscherming tussen het woonhuis en de woningen direct aan de overzijde van de trekvaart.

Een bestaande rij populieren midden op het terrein geeft aanleiding om het erf in tweeën te delen. Het deel aan de westzijde heeft de meeste bestaande bomen en grenst aan bebouwde buurpercelen. Door de boomsingels hier verder te verdichten wordt voldoende privacy gecreëerd en ontstaat een meer besloten ruimte op het eigen erf. De inrichting van het groen kan in deze ‘kamer’ los en extensief zijn. De oostzijde van het erf heeft geen boomsingel, maar is juist open naar het naastliggende land en de verderop gelegen de boerderij, Beide boerderijplaatsen en de tussengelegen akker zijn een herkenbare eenheid ten opzichte van het aangrenzende lagergelegen land.

Het weidse uitzicht vanaf de noordoosthoek van het erf op de omgeving blijft behouden. De groeninrichting voor dit gedeelte blijft open en laag waardoor het uitzicht ook vanuit de net iets hoger gelegen woning te beleven is. De structuur van het groen met hagen en begroeiingsclusters is laag tot halfhoog waardoor er zicht op omgeving is, maar ook beschutting waar nodig.

De woning is een bungalow. Alle ruimtes bevinden zich op één niveau. De woning is daarmee levensloopbestendig en voldoet daarmee in een dringende woningbehoefte op het platteland.  Programmatisch volgt de woning de eerdere boerderij. Facilitaire functies, garage en bergruimte, liggen aan de zuidzijde. De feitelijke woonruimtes liggen aan de noordkant, aan de kant met het vrije uitzicht. De belangrijkste woonruimte is een grote woonkamer en eetkeuken. Deze ruimte heeft een open indeling met glazen gevels aan drie zijden. De ruimte heeft daarmee uitzicht rondom op de voor- en achtertuin en de omgeving. Deze openheid maakt ook doorzichten door het huis mogelijk. Het vloerpeil in de woning ligt hoger dan het maaiveld. Een hoger kijkpunt versterkt het uitzicht op de omgeving. Het uitzicht is niet alleen vrij onbelemmerd uitzicht, maar ook uitzicht over hagen en beplanting en tussen bomen door.

De gevels van de woning zijn horizontaal met een invulling van verticaal gerichte onderdelen. Er is een duidelijke verticale geleding. Dakrand en vloerrand springen hierin naar voren. De dakrand is een nadrukkelijke daklijst, de vloerrand een nadrukkelijke plint, beide zijn licht van kleur. De invulling daartussen ligt terug en heeft een horizontale verdeling in open en gesloten delen. Gesloten delen hebben een houtachtige uitstraling. De open delen zijn donkere kozijnen met glas. De woning lijkt te zweven doordat de vloerrand los is van het maaiveld. Door de bekleding van de vloerrand vrij te houden van het maaiveld wordt deze niet overwoekerd door begroeiing en blijft deze continu de zelfde hoogte omdat schommelingen in het maaiveld in de maat tussen vloerrand en maaiveld worden opgevangen.

Contactgegevens

Lautenbag Architectuur bv
Voorstreek 5, 8911 JH Leeuwarden
Dijkweg 16, 8713 KD Hindeloopen

T: 06 18 94 13 35
E: info@lautenbagarchitectuur.nl

KvK Leeuwarden: 82374570
BTW nr. NL862441171B01

Bent u geïnteresseerd?

Verrassend, bijzonder, betrokken, snel en efficient