´Lokaal 8´ 20 woningen Wommels

Home » Portfolio » ´Lokaal 8´ 20 woningen Wommels
Wommels wonen in een school

 

Status: Afgerond
Opdrachtgever: Friso Bouwgroep
Locatie: Wommels, Nederland
Projectteam: Bernardus Warenga, Eddie Vermeij, Diana Lautenbag, Sabine Bodingius
Projectjaar: 2021

In samenwerking met Friso Bouwgroep deden we mee met de aanbesteding voor de herbestemming van het karakteristieke schoolgebouw en het terrein van het Bogerman College in Wommels. We maakten een plan voor de transformatie van het schoolgebouw naar 10 appartementen en de nieuwbouw van 10 re-montabele woningen op het achter terrein. We zijn met dit plan op de tweede plek gekomen, in de tweede en laatste selectieronde. We zijn erg trots op ons plan en op de samenwerking met Friso Bouwgroep.

Het Schoolgebouw
Het voormalige schoolgebouw wordt herbestemd naar een woonbestemming voor de doelgroep starters (leeftijd 18-35). Er worden tien betaalbare huurappartementen in het bestaande gebouw gerealiseerd. In principe wordt er per voormalig klaslokaal één appartement gerealiseerd. Door het slim combineren van verschillende functies in hoge en lage ruimtes kan elk twee-kamerappartement gebruikt worden als een drie-kamerappartement en is hiermee voor elke bewoner de indeling flexibel en toekomstbestendig.
Door het in ere herstellen van de kozijnverdeling en het terug brengen van de oude dakkapelletjes van het voormalige schoolgebouw, wordt de originele karakteristiek van het gebouw en versterkt. Met de dakkapelletjes wordt daarnaast meer daglichttoetreding gerealiseerd. Tevens voegt het gebouw zich hiermee bij de identiteit van de omgeving.
Het voormalige schoolgebouw wordt aan de achterzijde op de eerste verdieping uitgebreid met een moderne ruimte: “Het Lokaal”. Het Lokaal biedt flexwerkplekken voor alle bewoners van Het Schoolgebouw.

De Boomgaard
Op het achterliggende terrein, “De Boomgaard”, worden zes lokalen en een gymzaal gesloopt, zodat er plek is voor nieuwbouw. Hiervoor worden tien koopwoningen volgens een modulair groeimodel ontworpen. De gebruiker kan zelf bepalen hoeveel ruimte benodigd is en al dan (nog) niet de woning uitbreiden. Tevens zijn de bewoners van De Boomgaard welkom om een flexwerkplek te reserveren in Het Lokaal in Het Schoolgebouw.

Circulair en duurzaam bouwen
De doelstelling is de belasting op het milieu zo laag mogelijk te houden, zowel tijdens de bouw, gedurende het gebruik, maar ook na afloop van de levensduur van het gebouw. Dit vraagt om een zorg­vuldige keuze van de toe te passen materialen en veel aandacht voor de circulariteit van de gebouwonderdelen. Zo wordt er minimaal beton (enkel voor de fundering, indien nodig) gebruikt in de bouw en is elke woning dankzij een slimme houten (HSB) constructie remontabel ontworpen. Een toekomstbestendig gebouw is eenvoudig aan te passen aan veranderende gebruikswensen of functies. En remontabel bouwen maakt het verplaatsen, veranderen of hergebruiken van bouwdelen veel eenvoudiger. In feite gelden hierbij nog steeds de principes van het voormalige overheidsprogramma Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen (IFD). Elke basis woning bestaat uit drie HSB-modules van 2,50 m. Deze is aan de achterzijde uitbreidbaar met één module extra. Daarnaast kan de gebruiker tevens kiezen voor een extra erker aan de voorzijde. Het idee is, om van elke woning een materialenpaspoort aan te maken en in het Madaster op te nemen. Hierin zou onder andere de volgende materialisatie van de nieuwbouw gedocumenteerd kunnen worden:

– RVS schroefpalen
– Casco+vloer: Playwood Block Building HSB
– Gevel-/dakbedekking: Ecocolor golfplaat donkergrijs
– Houten buitenkozijn met triple glas
– Isolatie celluliose

De tien koopwoningen zijn eenvoudig te demonteren, wat betekent dat het tot de mogelijkheid behoort het gebouw op een andere plek in zijn geheel terug te bouwen. In de materiaalkeuze is er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van hergebruikte materialen, zo is de oude gymzaalvloer verzaagd en gebruikt voor de gevelbekleding. Onderzocht zal worden op welke wijze de gymtoestellen en aanverwante onderdelen herbestemd kunnen worden. Op deze wijze wordt er een knipoog gemaakt naar de historie van het terrein.

Installaties
Het Schoolgebouw behoudt zoveel mogelijk zijn karakteristiek. Aan de achterzijde van Het Schoolgebouw is er voldoende ruimte om op het platte dak van Het Lokaal (de uitbreiding) PV-panelen te plaatsen om te voorzien in elektriciteit. Wat betreft de energiehuishouding zijn de koopwoningen geheel zelfvoor­zienend. Er is geen gasaansluiting, elektriciteit wordt opgewekt met behulp van PV-panelen en de luchtverwarming en koeling geschiedt d.m.v. luchtwarmtepompen die verdekt zijn opgesteld in de naastge­legen fietsenstalling.

 

Contactgegevens

Lautenbag Architectuur bv
Voorstreek 5, 8911 JH Leeuwarden
Dijkweg 16, 8713 KD Hindeloopen

T: 06 18 94 13 35
E: info@lautenbagarchitectuur.nl

KvK Leeuwarden: 82374570
BTW nr. NL862441171B01

Bent u geïnteresseerd?

Verrassend, bijzonder, betrokken, snel en efficient