Monument verbouwen?

Home » Actueel » Monument verbouwen?
Vergunning monument

Staat u op het punt een monument aan te kopen of heeft u een monument aangekocht en heeft u een goed ontwerp en (snel) een vergunning nodig voor de verbouw van uw monument?

Als u een monument bezit heeft u een bijzonder en uniek pand met historische waarde in eigendom. Echter, bij het verbouwen van een dergelijk pand kunt u voor onverwachte uitdagingen komen te staan. Een professional kan u hierbij helpen.

Een monument kan jong zijn, maar is in de meeste gevallen ouder dan honderd jaar. Zo’n oud gebouw heeft specialistische zorg nodig bij onderhoud, maar ook bij verbouw. Extra onderzoek en het gebruik van speciale materialen of technieken maken de verbouwingskosten hoger dan bij niet-monumentale gebouwen. In sommige gevallen zijn er mogelijkheden voor een subsidie of goedkope leningen. Deze dekken echter maar een deel van de extra kosten.

Afhankelijk van de historische betekenis en de grootte van het belang kan een monument een rijks-, gemeentelijk of provinciaal beschermd zijn. Bij elke categorie hoort een andere mate van bescherming en een eigen regelgeving. Het is goed om te weten wat exact de beschermde status van uw pand is en welke gebouwonderdelen hieronder vallen. Het monumentenregister, voor rijksmonumenten, en de monumentenverordening, voor gemeentelijke monumenten, geven hier de eerste informatie over. Deze informatie kan onjuist of niet volledig zijn. Het kan voorkomen dat de omvang van het beschermde kleiner of groter is dan in eerste instantie wordt gedacht. Een bouwhistorisch onderzoek geeft daar duidelijkheid over. Aanpassingen aan gebouwonderdelen die beschermd zijn kunnen toegestaan, maar vragen om tijdige en goed onderbouwde afstemming met instanties.

Lautenbag Architectuur heeft alle kennis in huis voor het bouwkundig onderhoud en beheer van gebouwen. Zo kunnen wij goed bepalen wat de huidige bouwkundige staat van een gebouw is en kunnen wij een beheersplan voor de komende jaren opstellen. Daarnaast kunnen wij ook een ontwerp voor een verbouw, herstemming of verduurzaming uitwerken. Bij Lautenbag Architectuur werken wij aan moderne architectuur. Dat betekent niet dat wij alleen nieuwbouw maken. Integendeel, wij maken juist veel plannen voor bestaande gebouwen, waaronder monumenten, en inpassingen in beschermde dorps- of stadsgezichten. Onze ontwerpen zijn niet historiserend. Wat er niet was, hoeft er namelijk ook niet te komen. Leegstaande monumenten voegen niets toe aan hun omgeving en kwijnen weg. Wij vinden het daarom belangrijk te werken vanuit een functioneel behoud van het monument. Met onze ontwerpen streven wij naar meerwaarde door een duurzame eigentijdse invulling.

Contactgegevens

Lautenbag Architectuur bv
Voorstreek 5, 8911 JH Leeuwarden
Dijkweg 16, 8713 KD Hindeloopen

T: 06 18 94 13 35
E: info@lautenbagarchitectuur.nl

KvK Leeuwarden: 82374570
BTW nr. NL862441171B01

Bent u geïnteresseerd?

Verrassend, bijzonder, betrokken, snel en efficient